ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  (อ่าน 4 ครั้ง)

popcorn2468

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 12306
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 
 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบผู้ช่วยนายช่างภาพ
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
- การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่
- เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยนายช่างภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เข้าดูเว็บที่ ผู้ช่วยนายช่างภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


 
 

 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนายช่างภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

Tags : แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนายช่างภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์,แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนายช่างภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์